Krótka historia firmy James Burden i targu Smithfield Market

Smithfield Market w Londynie jest jednym z najbardziej znanych targów mięsa na świecie i James Burden Ltd szczyci się tym, że jest jedną z najbardziej znaczących firm działających z tego prestiżowego miejsca, które służy jako ośrodek naszej działalności lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

lata 1100-te
Arcybiskup Canterbury Thomas Becket opisał Smithfield jako równe pole, gdzie w każdy piątek celebruje się rendez vous świetnych koni na sprzedaż, a w innym miejscu wystawia produkty rolne, świnie o tłustych bokach oraz ogromne krowy i woły.

1327
Król Edward III nadał Smithfield prawa targowe.

1726
Pisarz Daniel Defoe chwali targ Smithfield jako „bez wątpienia najwspanialszy w świecie”.

Wczesne lata 1800 te
Smithfield, które rocznie obraca 220 000 sztukami bydła i 1,5 miliona owiec, staje w obliczu zamknięcia z powodu skarg dotyczących higieny i dobrostanu zwierząt. Jednym ze znamienitych skarżących się był Charles Dickens.

Lata 1850 te i 60
teSmithfield zamknięto na dziesięć lat, a targ przeniósł się do Islington. Przeprowadzono modernizację, m.in. położono żelazny dach i ustawiono cztery ogromne posągi przedstawiające Liverpool, Dublin, Edynburg i Londyn. Dziś zaprojektowana przez Sir Horace Walpole’a architektura Smithfield jest chronionym zabytkiem.

Koniec lat 1800
tychW roku 1876 dodano targ drobiu, w roku 1883 owoców i warzyw, a w roku 1889 targ rybny. W 1899 roku zbudowano chłodnię, jedną z pierwszych poza londyńskimi dokami, dzięki czemu Smithfield mogło importować mięso z całego świata.

XX w.
Smithfield uległo zniszczeniu w II wojnie światowej, a oryginalny targ drobiu spłonął w 1958 roku. W 1963 roku nad targiem wzniesiono nową, betonowa kopułę – największą tego rodzaju w Europie.

1974
James Burden Limited rozpoczęło handel w Smithfield.

Lata 1990
tePrzepisy Unii Europejskiej doprowadziły do znacznych udoskonaleń, m.in. stworzenia automatycznego systemu transportu mięsa na podwieszonych szynach, nowych straganów z chłodniami oraz szczelnych doków załadowczych.

Smithfield dziś
Smithfield Market zajmuje obszar 4 ha, działa od 1 w nocy do 8 rano, dyktuje ceny w handlu mięsem w całej Wielkiej Brytanii i jest jedynym w „wielkim” Londynie targiem pozostałym w samym jego sercu.

James Burden Limited dziś
James Burden Ltd. handluje obecnie w 5 placówkach na Smithfield Market, skąd zaspokaja wiele różnorodnych potrzeb klientów; klientów bezpośrednich, sklepów mięsnych, hoteli, restauracji i innych hurtowników. Poza Smithfield dwie inne biura handlu hurtowego obracają znacznymi ilościami wołowiny, wieprzowiny i dziczyzny oraz drobiu. Działając razem w ramach The Burden Group przedsiębiorstwo to rozwinęło się znacznie i jego roczne obroty przekraczają 120 mln. GBP.